Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola vo Vieske nad Žitavou realizuje environmentálny  projekt                  EDKO - environmentálny detský krúžok

 Názov projektu :                            E D K O

Edko

Deťom sa predstaví kamarát Edko, ktorý ich bude sprevádzať celou výučbou. Jednou z aktivít bude predstavenie  zvieratiek  alebo rastlín  formou hry. Deti zistia, kde zvieratká bývajú, čo potrebujú pre svoju obživu a ako sa máme správať, aby zvieratká neodišli z nášho kraja.

Pilotný Projekt EDKO je zameraný na teoretickú, ale aj praktickú výučbu s prihliadaním na biologicky rozložiteľný odpad, ako jediný vhodný spôsob zhodnotenia "zeleného odpadu". Na praktickom príklade kompostovania v MŠ chceme detí motivovať k tomu, aby  skúsenosti, ktoré získajú pri realizácií projektu EDKO,   rozšírili vo svojich rodinách a naučili svojich blízkych kompostovaniu, s následným využitím biologického odpadu v domácnostiach.

Projekt sa bude realizovať do mája 2018.  Počas roka sa deti naučia triediť odpad, chrániť les a jeho zvieratká, deti sa oboznámia s kolobehom vody v prírode, budú dopĺňať herbár liečivými rastlinami. V pláne máme vytvoriť malú záhradku s liečivými bylinkami. Počas prechádzok do hája  a arboréta,   sa budú  deti učiť ako chrániť les, zisťovať, čo do lesa nepatrí a spoznávať, ako vplýva les na náš život.

Ďakujeme Slovenským elektrárňam, a. s. za podporu nášho projektu, bez ktorej by kamarát EDKO nemohol navštíviť  našu škôlku.

                                                kolektív pracovníkov Materskej školy vo Vieske nad Žitavou       

 

Projekt finančne podporili Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenské elektrárne