Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Poslanci  Obecného  zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou

         

    Miroslav Mladý,  zástupca starostu obce

   Ján Lévay

   Igor Levický

   Radoslav Šabík

   Václav Zelenka

  


 Hlavný kontrolór obce 

 Ing. Marek Mladý

 


Komisia ochrany verejného záujmu

Predseda: Václav Zelenka

Členovia:  Ján Lévay,  Igor Levický, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík

 


Komisia finančná

Predseda: Václav Zelenka

Členovia: Ján Lévay, Igor Levický,  Miroslav Mladý, Radoslav Šabík,

                  Alžbeta Hudecová, Bc. Alena Frajková

 


Komisia sociálna, bytová, zdravotná

Predseda: Václav Zelenka

Členovia: Ján Lévay, Mariana Križanová, Mgr. Alena Uhrinová Vargová

                 

 


Komisia pre kultúru a šport

Predseda: Radoslav Šabík

Členovia:  Miroslav Mladý, Ing. Ondrej Šimko, Vladimír Mladý, Miloslav Hudec