Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva č. 30/2016

58 680,60 EUR

Ing. Marián Sahul STAVEKO

Obec Vieska nad Žitavou

24.05.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 2029594312

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

18.05.2016

Zmluva o poskytovaní cateringových služieb

Zmluva č. 17/5/2016

4 030,00 EUR

UNIGASTRO s.r.o. Vráble

Obec Vieska nad Žitavou

12.05.2016

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1/2016/DĽR

32,25 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Libor Prachař

27.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 4/2016

2 600,00 EUR

Patrik Levický FOTO RE PRINT

Obec Vieska nad Žitavou

26.04.2016

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Dohoda 252016

0,00 EUR

Okresný súd Nitra

Obec Vieska nad Žitavou

25.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva 3/2016

8 700,00 EUR

Rastislav Bumbala, Nevidzany 22

Obec Vieska nad Žitavou

19.04.2016

Zmluva o spolupráci pri zbere komunálneho odpadu

Zmluva 232016

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

JánVarga JV trans

18.04.2016

Zmluva uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluva č. ZNR11012015247

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

ENVI-PAK, a.s.

17.04.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva č. ZNR11012015247

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

ENVI-PAK, a.s.

16.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 2/2016

100,00 EUR

Jozef Palacka

Obec Vieska nad Žitavou

11.04.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva č. 202016

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Obec Vieska nad Žitavou

10.04.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona

Zmluva č. 1612161

0,00 EUR

Slovgram

Obec Vieska nad Žitavou

30.03.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva 18 2016

146 743,10 EUR

STAVEUROPE s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

30.03.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1/2016

768,00 EUR

ZE-PRA, spol. s r. o.

Obec Vieska nad Žitavou

21.03.2016

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

Zmluva

2 700,00 EUR

MLOCK s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

21.03.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

Zmluva č. 26257

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vieska nad Žitavou

02.03.2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva 14/2016

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Vieska nad Žitavou

02.03.2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva 13/2016

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Vieska nad Žitavou

01.03.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č. 80-04-12-16/00011

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Waste transport a.s.

18.02.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

Zmluva č. 16/001

300,00 EUR

ISA projekta, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

11.02.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. O/64/2016

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

06.02.2016

hudobná produkcia

1/2016

100,00 EUR

Patrik Szabó

Obec Vieska nad Žitavou

29.01.2016

Zmluva o nájme nebyt. priest.

Zmluva č. 2/2016/K

39,25 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Eva Tóthová

25.01.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1050041

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: