Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 2/2016

100,00 EUR

Jozef Palacka

Obec Vieska nad Žitavou

11.04.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva č. 202016

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Obec Vieska nad Žitavou

10.04.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona

Zmluva č. 1612161

0,00 EUR

Slovgram

Obec Vieska nad Žitavou

30.03.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva 18 2016

146 743,10 EUR

STAVEUROPE s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

30.03.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1/2016

768,00 EUR

ZE-PRA, spol. s r. o.

Obec Vieska nad Žitavou

21.03.2016

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

Zmluva

2 700,00 EUR

MLOCK s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

21.03.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

Zmluva č. 26257

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vieska nad Žitavou

02.03.2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva 14/2016

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Vieska nad Žitavou

02.03.2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva 13/2016

960,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Vieska nad Žitavou

01.03.2016

Dodatok č. 1 k zmluve č. 80-04-12-16/00011

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Waste transport a.s.

18.02.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

Zmluva č. 16/001

300,00 EUR

ISA projekta, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

11.02.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. O/64/2016

0,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

06.02.2016

hudobná produkcia

1/2016

100,00 EUR

Patrik Szabó

Obec Vieska nad Žitavou

29.01.2016

Zmluva o nájme nebyt. priest.

Zmluva č. 2/2016/K

39,25 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Eva Tóthová

25.01.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1050041

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

17.01.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1580273

270 867,52 EUR

Metrostav a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

15.01.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva č.1580273

288 961,26 EUR

Metrostav a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

11.01.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 15/087

990,00 EUR

ISA projekta, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

11.01.2016

Zmluva o dielo

Zmluva č. 15/074

990,00 EUR

ISA projekta, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

08.01.2016

Zmluva o spolupráci

Zmluva 22016

0,00 EUR

Martin Fábry

Obec Vieska nad Žitavou

08.01.2016

Zmluva o nájme nebyt. priest.

Zmluva č. 1/2016/K

83,20 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Bc. Helena Levická

29.12.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

346/2016-2060-2200

48 028,77 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Vieska nad Žitavou

28.12.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. ZDR-2015-A-02320-000

0,00 EUR

SE Predaj, sro

Obec Vieska nad Žitavou

28.12.2015

Zmluva o užívaní časti podperných bodov

Zmluva č. 4523000758

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

22.12.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve A/2010/07483

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vieska nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: