Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

MATERSKÁ  ŠKOLA

 

 Sídlo školy:            Materská škola, Vieska nad Žitavou 64

 Telefónne číslo:   0905 788 894

Učiteľka:  Mgr. Bibiana Skačanová        

 Opatrovateľka:    Anna Šimková

 

Materská škola v obci Vieska nad Žitavou bola daná do prevádzky v roku 1972. Nachádzala sa v budove bývalej základnej školy pre 1. - 4. ročník. V roku 2006 sa presťahovala do priestorov viacúčelovej budovy. Deti tu majú príjemné a útulné prostredie s množstvom krásnych hračiek a kníh. Školský dvor je zatrávnený, vybudovaný preliezkami, kolotočom, hojdačkou, domčekom, šmykľavkou a pieskoviskom.

Materská škola je jednotriedna a poskytuje edukačný proces v poldennej výchove a vzdelávaní. Riaditeľka odovzdáva starostlivosť o deti v popoludňajších hodinách opatrovateľke. Dieťa v MŠ po absolvovaní predprimárneho vzdelávania dostane "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania".

Poslaním materskej školy je rozvíjať kľúčové kompetencie detí v oblasti sociálno-emocionálnej, perceptuálno-motorickej a kognitívnej (poznávacej). Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí, pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Kolektív materskej školy sa snaží vytvárať  pozitívnu atmosféru, príjemné  prostredie, aby sa deti cítili počas pobytu v materskej škole dobre.