Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

HISTÓRIA  OBCE

Prvá oficiálna písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1406.  Obec sa spomína ako hradné poddanské príslušenstvo (Warallekysfalwo) so 4 portami  - usadlosťami v súpise pápežských desiatkov. Podľa historickej listiny - tento desiatok sa vzťahoval na všetko, čo sa na zemi urodilo a aj na všetko, čo sa na porte dochovalo. V roku 1535 obec patrila k panstvu Topoľčianskych, neskôr prešla k majetkom kráľa. V rokoch 1564 a 1594, 1618 ju vyplienili Turci, v roku 1636 bola nimi úplne spustošená. Obec mala podľa tureckých daňových súpisov v roku 1663-1664 13 obývaných domov. V tej dobe tu bol mlyn a početné včelie úle.  Od 17. storočia patrili časti obce rôznym majiteľom, napr. Révayovcom, Radvanskovcom, Zerdahelyovcom a od 19. storočia Taynajovcom a Révayovcom. Rodina Révayovcov vlastnila majetok vo Vieske nad Žitavou do roku 1926, kedy boli pozemky v čase pozemkovej reformy rozparcelované.

Názvy obce Vieska nad Žitavou v archívnych materiáloch od roku 1351 cez stredovek, novovek boli rôzne. Záviseli v mnohých prípadoch od toho, že Rakúsko - Uhorsko bolo viacrečovou ríšou a listiny sa vyhotovovali v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Od 16. storočia sa stretávame v historických análoch so slovenským pomenovaním Vieska. Prívlastok mala obec prevzatý od Tekovskej župy, teda úradný názov bol Barskifalud. Teda názov v slovenskom preklade Tekovská Vieska platil ešte aj po vzniku I. Československej republiky. V roku 1927 dostala obec nový úradný názov Vieska nad Žitavou.