Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

SYMBOLY   OBCE

Erb obce

Má svoj význam najmä z hľadiska kultúrneho dedičstva a tradícií obce. Niektorí historici tvrdia, že erb obce je odkaz minulosti dnešku. Erb obce Vieska nad Žitavou sú v čiernom štíte ostrím odvrátené radlice - lemeš a čerieslo v zlatej farbe ( zlatá farba sa môže nahradiť aj žltou farbou).  Lemeš a čerieslo postavené smerom hore je symbolikou ukončenia poľnohospodárskych prác oraním poľa na jeseň.

 

Erb obce

 

Obecná pečať

Obec Vieska nad Žitavou mala svoju pečať už v 18. storočí. Odtlačok zhotovený zo sadry je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Pečať obecnému richtárovi udelili vtedajší zemepáni Zerdahelyovci. Pečať zastávala funkciu úradnosti, ale aj vlastnoručného podpisu ako overovací znak pre obyvateľov obce, ktorí nevedeli čítať a písať.

 

Vlajka obce

Vlajka patrí k symbolom obce. Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách: čiernej 1/7, žltej 2/7, čiernej 1/7, žltej 2/7, čiernej 1/7. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Vlajka obce