Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

JURAJ SELEPČÉNI - POHRONEC

Juraj Selepčéni - Pohronec (1595 - 1685)- nitriansky biskup, ostrihomský arcibiskup, miestokráľ Uhorska, učenec, diplomat a grafik. Je to jedna z osobností Slovákov, ktorá mala európsky význam.  Narodil sa 24. apríla 1595 v Slepčanoch a v kostolíku vo Vieske nad Žitavou bol pokrstený.  Nový kostol sv. Juraja  vo Vieske nad Žitavou z roku 1802 bol postavený z úrokov základiny testamentu arcibiskupa Juraja Selepčéniho. K pozoruhodnosti kostola patrí  jeho baroková podobizeň.

 

Juraj Selepčéni - Pohronec