Obec Vieska nad Žitavou
ObecVieska nad Žitavou

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Odpadové hospodárstvo

Každý z nás môže prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia tým, že sa budeme aktívne zaujímať o svoje okolie. Jedným z veľkých problémov sú nelegálne skládky odpadov, často zarastené inváznymi druhmi rastlín. Tzv. divoké (čierne, nelegálne) skládky odpadov sú nielen estetickou škvrnou v krajine, ale predstavujú tiež  potenciálny zdroj znečistenia vody a pôdy.  Vytvárať nelegálne skládky je zakázané hneď viacerými zákonmi  (zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...)

Obec Vieska nad Žitavou  upozorňuje občanov na zákaz vytvárania nelegálnych skládok odpadu v katastrálnom území obce - napr. v priestoroch bývalej strelnice. 

Vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, pri ktorom môže obec uložiť pokutu v zmysle VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska nad Žitavou.

Nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

SEPAROVANÝ ZBER

Obec

Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Hlásenie rozhlasu-Rozana

Hlásenie rozhlasu

Projekt

logo np