Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zasadnutie OZ dňa 18.12.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

Hlasovanie


Zasadnutie OZ dňa 30.10.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

Hlasovanie


Zasadnutie OZ dňa 18.09.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí žiadne uznesenie.


Zasadnutie OZ dňa 11.07.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

Hlasovanie


Zasadnutie  OZ dňa 26.06.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

Hlasovanie


Zasadnutie OZ dňa 02.05.2017

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenie

HlasovanieZasadnutie OZ dňa 13.03.2017

 Pozvánka

 Zápisnica

 Uznesenie

Hlasovanie

 Účasť poslancov na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva

Meno

13.3.

2017

02.05.

2017

26.06.

2017

11.07.

2017

18.09.

2017

30.10.

2017

18.12.

2017

Ján Lévay x x x x x x x
Igor Levický x x 0 x x x x
Miroslav Mladý x x x 0 0 x x
Radoslav Šabík x x x x 0 x x
Václav Zelenka x x x x x x x

 

x - zúčastnil sa

0 - nezúčastnil sa