Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 796/2019

1 100,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Nitriansky samosprávny kraj

26.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo_WIFI.SK

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obecné siete, s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

24.06.2019

Kúpna zmluva

Zmluva č. 7/2019

10 344,00 EUR

JKL - STEEL s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

24.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

Zmluva č. 220/2019

900,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Nitriansky samosprávny kraj

24.06.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 2/2019/B

Neuvedené

Mariana Križanová

Obec Vieska nad Žitavou

17.06.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1/2019/B

Neuvedené

Michal Fazika

Obec Vieska nad Žitavou

05.06.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 121893762

Neuvedené

Obec Vieska nad Žitavou

Západoslovenská distribučná a.s.

07.05.2019

zmluva o grantovom účte

752019

Neuvedené

Prima banka Slovenko, a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

06.05.2019

externý manažment

62019

750,00 EUR

Prorozvoj, s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 39 603

3 000,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.04.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č. 11

16 440,00 EUR

K2 ateliér, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č.074NR220137

139 685,57 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.04.2019

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva č. VP/19/04823/001

Neuvedené

Obec Vieska nad Žitavou

SOZA

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. Z311071U335

15 000,00 EUR

Obec Vieska nad Žitavou

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

16.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

Zmluva č. 1/2019

11,00 EUR

Božena Rapavá

Obec Vieska nad Žitavou

16.04.2019

Zmluva o dielo_WIFI.SK

Zmluva č. 8

15 000,00 EUR

Obecné siete, s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

12.04.2019

Zmluva o užívaní siete

Zmluva č. 6

Neuvedené

Obecné siete, s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

21.03.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 5

Neuvedené

Obec Vieska nad Žitavou

NEVERNET, s.r.o.

13.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva č. 19/008

300,00 EUR

ISA projekta, s.r.o

Obec Vieska nad Žitavou

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č. 2

101,79 EUR

Mesto Zlaté Moravce

Obec Vieska nad Žitavou

27.02.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 105 0041

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Vieska nad Žitavou

Tekovská ekologická s.r.o.

21.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia

Zmluva č. 27

Neuvedené

Waste transport a.s.

Obec Vieska nad Žitavou

17.12.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č. 26

650,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Vieska nad Žitavou

17.12.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Zmluva č. 14122018

3 300,00 EUR

Ing. Marián Baláž

Obec Vieska nad Žitavou

27.11.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č. 8/2018/B

Neuvedené

Andrea Lipnická

Obec Vieska nad Žitavou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: