Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Poslanci  Obecného  zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou

         

    Ivan   Mladý,  zástupca starostu obce

   Ján Lévay

   Igor Levický

   Miroslav Mladý

   Radoslav Šabík

   

  


 Hlavný kontrolór obce 

 Ing. Marek Mladý

 


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ján Lévay

Členovia:   Igor Levický, Ivan Mladý, Miroslav Mladý, Radoslav Šabík

 


Komisia finančná

Predseda: Ivan Mladý

Členovia: Ján Lévay, Igor Levický,  Miroslav Mladý, Radoslav Šabík,

                  Ing. Ondrej Šimko, Jozef Psotka, Václav Zelenka