Obec Vieska nad Žitavou
ObecVieska nad Žitavou

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Wifi pre Teba

Wifi pre Teba  v obci Vieska nad Žitavou

plagat

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Vieska nad Žitavou

ITMS2014+: 311071U335

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Vieska nad Žitavou, č. 64, 951 52 Vieska nad Žitavou

Miesto realizácie: Obec Vieska nad Žitavou

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. Obecný úrad p.č. 65/4                    (48.3173839189447 ; 18.3593870401382)
  2. Hasičská zbrojnica p.č. 65/6           (48.3170906812484 ; 18.3590941429138)
  3. Bytový dom p.č. 66/8                      (48.3182224196261 ; 18.3595155179501)
  4. Dom smútku                                   (48.3168352562854 ; 18.3633631467819)
  5. Viacúčelová budova – MŠ               (48.3163322508738 ; 18.3615907430649)
  6. Dom - Dvor ľudových remesiel        (48.3169595799083 ; 18.358973711729)
  7. Dom - Dvor ľudových remesiel        (48.3167981553465 ; 18.358881175518)
  8. Multifunkčné ihrisko                       (48.3169301489489 ; 18.3570041656494)
  9. Predajný stánok p.č. 92/107            (48.3194508044832 ; 18.3641924858093)
  10. Bytový dom                                     (48.3181903139188 ; 18.3598655462265)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Souřadnice GPS